Jak otrzymać certyfikat i gdzie wysłać pracę do analizy?